با عـــــــــــــــــــــــــــــــین

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی

۲۳۳ مطلب با موضوع «شعر» ثبت شده است

به اخمت خستگی در می رود لبخند لازم نیست
کنار سینی چای تو اصلا قند لازم نیست....

مارا به جبر هم که شده سر به زیر کن

خیری ندیده ایم از این اختیار ها!!

شاعری آمد به قصد ترک سیگارش حرم
عادتش را ترک کرد اما کبوترباز شد!